Videos

Cañada Blanch Forum

This lecture discusses the return of the centre-periphery cleavage in Western democracies and its roots in the economic geography of the new information economy.

Nothing is in the air

It has often been argued that “there is something in the air” which makes firms in high‐density environments—such as cities or clusters—more innovative. The co‐location of firms facilitates the emergence of serendipity and casual encounters which promote innovation in firms. We assess this hypothesis using data from a survey of Norwegian firms engaged in innovation partnerships. The results indicate that there may be “much less in the air” than is generally assumed in the literature. The relationships conducive to innovation by Norwegian firms emerged as a consequence of purpose‐built searches and had little to do with chance, serendipity, or “being there.”

KÅKÅ POSTKORONA: Byutvikling

Blir koronakrisa et viktig vendepunkt for vår tenking om by- og regionutvikling? Hva skjer med individ og samfunn postkorona? KÅKÅ starter nytt utforskende debatt- og samtalekonsept mandag 11. mai kl 18:00. Har vi evne til fornyelse gjennom krisa, eller vil den sette oss tilbake og gjøre ting verre? Først ut: Blir koronakrisa et viktig vendepunkt for vår tenking om by- og regionutvikling? Innleder er Alexandria Algard, arkitekt og tidl president NAL, juryleder Attraktiv by – statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling.

Næringsforeningen TV

En oversikt i den nyeste utgaven av Rosenkilden viser at det er mulig å skape 30.000 nye arbeidsplasser i regionen! Vi får besøk av Kari Nessa Nordtun – ordfører i Stavanger, Astrid Skarheim Onsum fra Aker Solutions, Eirik Gundegjerde fra Lyse, professor Rune Dahl Fitjar fra Universitetet i Stavanger og Andreas Heskestad fra Stiim Aqua Cluster. I tillegg har vi tatt en prat med næringsminister Iselin Nybø og Harald Minge.

Grønn By webinar om koronakrisen

Vårt første webinar fant sted 2. april. Gikk du glipp av det? Frykt ikke, her er opptaket!
Webinaret handlet om hvordan koronakrisen endrer samfunnet vårt og hvilke avveininger våre politiske ledere må gjøre for å redusere skadevirkningene av utbruddet.
Med oss hadde vi:
– Professor Kolbjørn Kallesten Brønnick – Fryktstyrt politikk og adferd til individer, og konsekvenser av dette.
– Professor og prorektor for innovasjon Rune Dahl Fitjar – Hva pandemien betyr for globalisering, by versus land og utveksling av ideer og kunnskap.
– Professor Ragnar Tveterås – Pandemiens økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt med fokus på vår region.

Har Stavanger gått i luksusfella?

Er gullalderen forbi? Har Stavangerregionen satset alt på ett kort? Står byen og vakler på ett bein som snart skal amputeres? Hva skjer med Stavanger nå? Hva er de nye næringene og hvor kommer de nye arbeidsplassene?

Trenger vi en ny innovasjonspolitikk?

Hva kjennetegner innovative bedrifter og regioner, og hva skal til for å hjelpe de fram? Flere land i Europa, blant annet Sverige og Storbritannia, har opplevd stor økning i entreprenørskap. Har vi noe å lære av dem? Trenger vi en fortsatt satsing på nasjonale ordninger i Innovasjon Norge, bør ansvaret for innovasjon og næringsutvikling desentraliseres, eller trengs det en helt ny kurs? Er det forskning, entreprenørskap og gründere som er viktigst for innovasjonen, eller bør vi satse på innovasjonen som skjer i eksisterende bedrifter?